SŁOWO ŚWIĘTEGO

Chrystus potrzebny jest nam dzisiaj szczególnie, abyśmy nie utracili prawdy, miłości, dobroci. Potrzebny jest nam szczególnie teraz, albowiem chyba nigdy dotąd tak okrutnie nie chłostano grzbietów kłamstwem i obłudą. Pielęgnujmy w życiu naszym i naszych rodzin Ewangelię Jezusa Chrystusa. I sięgajmy po nią często, aby umacniać nadzieję, utrwalać podstawowe wartości życia.

                                                                                                                                              bł. ks. Jerzy Popiełuszko

 

 

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, kiedy zaczynamy głębiej wierzyć i czuć bardziej tchnienie Ducha Świętego (Łk.11.13), które jest koniecznie potrzebne do pełniejszego zrozumienia prawd zawartych w Piśmie św. Wierzymy i czujemy również, że sam Bóg przychodzi do nas i zamienia Słowo w Ciało (2Tm.3.16). Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym otwiera nam oczy i budzi pragnienie głębszego poznawania zamysłów Boga ukrytych w Księgach Pisma Świętego. Czytając i rozważając  Pismo św. z kapłanem ? przewodnikiem, dowiadujemy się nie tylko o
znaczeniu przeczytanych tekstów dla nas żyjących współcześnie, ale również co one oznaczały dla pierwszych jego odbiorców. Przez udział w spotkaniach Kręgu Biblijnego czujemy się bardziej związani z naszą wspólnotą parafialną uczestnicząc w jej życiu religijnym   np. przygotowując  Drogę Krzyżową, Różaniec, przygotowując obchody Niedziel Biblijnych. W tym roku nasz Krąg Biblijny przygotował na kartkach wersety z Pisma Świętego i rozdawał wiernym po Mszach św. chcąc w ten sposób zachęcić ich do sięgnięcia w domu po Biblię.
W Piśmie Świętym należy indywidualnie szukać odpowiedzi na nasze życiowe sukcesy i porażki i tam też należy szukać sposobów na dobre życie. Zależnie od naszej sytuacji a nawet nastroju czasem fragment tekstu - lub nawet jeden werset - da nam podpowiedź na sposób godny chrześcijanina. W każdej też chwili możemy sięgnąć do Księgi Psalmów, których różnorodność odpowie na każde nasze duchowe potrzeby.
                 
Święty Hieronim powiedział: ?Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa? - prawie w każdym domu znajduje się Biblia. Zapewne jest umieszczana w różnych  miejscach: na półce, wciśnięta  pomiędzy książki albo gdzieś w szufladzie pomiędzy papierami, a czasem na biurku lub ?pod ręką? na stoliku. Z Pismem Świętym stykamy się już w dzieciństwie, ale dopiero często uczestnicząc w Mszach św. i wsłuchując się w czytania - zaciekawiamy się co dalej... i sięgamy w domu po Biblię.  

Z czasem okazuje się, że samodzielne czytanie Pisma Świętego pozostawia w nas niedosyt, bo nie mamy czasu na rozpoczęcie studiów kulturowych i historycznych, a niektóre wydarzenia opisane w Biblii potrzebują głębszego wyjaśnienia ich tła historycznego i postaci z nimi związanymi. Zwłaszcza Stary Testament pociąga swą tajemniczością ? do czasu, kiedy wspólnie z kapłanem - przewodnikiem w Kręgu Biblijnym zaczniemy głośno czytać werset po wersecie, rozważać i medytować. Poprzez czytanie Pisma Świętego w grupie łatwiej zrozumieć wskazówki jakie ukrył tam Bóg dla nas ludzi - jak żyć, bo Biblia jest prawdziwą skarbnicą mądrości życiowych i wskazówek wychowawczych. Na przykład Księga Przysłów, Mądrości Syracha lub sama Księga Mądrości. Ileż tam rad jak stawać się lepszym człowiekiem i doskonalszym chrześcijaninem! A Księgi wielkich Proroków, przez których Bóg przemawiał do uciśnionego i znękanego narodu wybranego, pocieszając go i zapowiadając nie tylko wybawienie ale też Zbawiciela. A Księga Pieśni nad Pieśniami ? pełna lirycznej poezji, porównań i opisów zwierząt i przyrody!
Język Pisma Świętego zachwyca swym pięknem i rytmiką zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. Krąg Biblijny pozwala nam odkryć piękno i mądrość ?Listu Miłości? pisanego do nas przez samego Boga. Teraz jest właściwy czas na zadanie sobie pytania czym powinno być Pismo Święte dla chrześcijanina współcześnie? To wyjaśniamy sobie w czasie spotkań w Kręgu Biblijnym, który zaprasza na spotkania w każdy wtorek po wieczornej
Mszy św.

Imieniny

Dzisiaj jest dzień: 18 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek